Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1223/KH-UBND   Ngày ky´: 02/04/2023  
  Trích yếu: V/v Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT4730-1680226605348-36402378_vominhtam-31-03-2023_14h59p32.doc
DT4730-1680226605348-36402378_vominhtam-31-03-2023_14h59p32_converted(02.04.2023_13h51p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc