Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1431/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/08/2020  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
QDCT 1431_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy