Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4881/UBND-KTTH   Ngày ky´: 09/11/2022  
  Trích yếu: V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển đầu tiên 3-11-2022  
Tệp đính kèm:
DT17495-1667806076561-80319938.docx
DT17495-1667806076561-80319938(09.11.2022_08h22p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ