Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1312/KH-UBND   Ngày ky´: 31/03/2022  
  Trích yếu: V/v Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.  
Tệp đính kèm:
DT4555-1648552232651-44725589.doc
KHUB 1312_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Đức Trí