Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2890/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 15/07/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí”  
Tệp đính kèm:
to-trinh-.-sua(11.07.2023_14h48p20)_signed.pdf
DT10953-1689217334983-07671529.doc
DT10953-1689217334983-07671529_converted(15.07.2023_18h06p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm