Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 752/KH-UBND   Ngày ky´: 18/02/2021  
  Trích yếu: V/v Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
Ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-QD-2152-TTg_nguyendinhtuan-17-02-2021_15h11p36.doc
Ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-QD-2152-TTg_nguyendinhtuan-17-02-2021_15h11p36(18.02.2021_08h37p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến