Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 327/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/06/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Đề án Tổ chức lại Ban quản lý rừng phòng hộ Krôngpha trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
Tệp đính kèm:
DT8671-1654747001426-43441738.docx
DT8671-1654747001426-43441738(13.06.2022_14h20p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc