Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6303/UBND-VXNV   Ngày ky´: 18/11/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT19046-1637204484214-38550789.doc
DT19046-1637204484214-38550789_converted(18.11.2021_16h40p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý