Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5919/UBND-KTTH   Ngày ky´: 29/10/2021  
  Trích yếu: V/v quy định quét mã QR khai báo y tế kiểm soát người ra, vào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT17935-1635430266832-02436538.docx
DT17935-1635430327565-51668170.pdf
DT17935-1635430266832-02436538_converted(29.10.2021_09h47p53)_signed.pdf
PHU LUC 1(29.10.2021_09h52p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình