Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6346/KH-UBND   Ngày ky´: 22/11/2021  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT19371-1637312291680-09621164_lehuyen-21-11-2021_20h40p56.doc
DT19371-1637312291680-09621164_lehuyen-21-11-2021_20h40p56(22.11.2021_08h35p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung