Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1828/QĐ-UBND   Ngày ky´: 16/10/2020  
  Trích yếu: Về việc giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
2735 Quyet dinh cap BHYT theo 62 NP.doc
2735 Quyet dinh cap BHYT theo 62 NP_converted_signed16-10-2020-10-50-57(16.10.2020_15h45p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến