Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 7/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/01/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025  
Tệp đính kèm:
DT370-1673058340149-16277286_syson-09-01-2023_07h57p06.doc
DT370-1673058340149-16277286_syson-09-01-2023_07h57p06_converted(10.01.2023_14h03p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc