Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2303/UBND-VXNV   Ngày ky´: 27/05/2022  
  Trích yếu: V/v đẩy mạnh triển khai cho vay theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT7786-1653464567894-84415888_nguyendinhtuan-27-05-2022_08h39p39.doc
DT7786-1653464567894-84415888_nguyendinhtuan-27-05-2022_08h39p39(27.05.2022_16h12p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến