Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2392/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/12/2021  
  Trích yếu: V/v thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT21473-1640245764788-00184667_nguyendinhtuan-24-12-2021_09h31p26.doc
DT21473-1640245764788-00184667_nguyendinhtuan-24-12-2021_09h31p26(24.12.2021_10h50p18)_signed.pdf
DANH SACH KEM THEO QD 2392 2(24.12.2021_10h56p17)_signed.pdf
DANH SACH KEM THEO 1D 2392(24.12.2021_10h56p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến