Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1614/UBND-KTTH   Ngày ky´: 19/04/2022  
  Trích yếu: V/v ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với các trường hợp người nhiễm COVID-19 đang thực hiện cách ly tại nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”  
Tệp đính kèm:
DT5623-1650255191221-30311736.docx
DT5623-1650255191214-08969363_vominhtam-19-04-2022_09h01p32.docx
DT5623-1650255191214-08969363_vominhtam-19-04-2022_09h01p32(19.04.2022_10h31p18)_signed.pdf
HUONG DAN KEM THEO CV 1614(19.04.2022_10h36p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ