Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3394/KH-UBND   Ngày ky´: 03/08/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT11951-1659495024437-02302604_nguyendinhtuan-03-08-2022_15h28p05.doc
DT11951-1659495024437-02302604_nguyendinhtuan-03-08-2022_15h28p05(03.08.2022_16h34p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến