Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 567/QĐ-UBND   Ngày ky´: 27/04/2023  
  Trích yếu: V/v Bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT6348-1682405249741-03752798.docx
DT6348-1682405249741-03752798_converted(27.04.2023_08h26p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy