Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 9/TB-UBND   Ngày ky´: 11/02/2020  
  Trích yếu: V.v Trưởng, Phó Khối thi đua tỉnh năm 2020.  
Tệp đính kèm:
TBUB09_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến