Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3459/VPUB-TTPVHCC   Ngày ky´: 15/09/2020  
  Trích yếu: V/v khẩn trương tham mưu Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính  
Tệp đính kèm:
CVVP3459_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh