Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 50/KH-UBND   Ngày ky´: 09/01/2020  
  Trích yếu: V/v ứng dụng công nghệ thông tin trong hoat động của cơ quan nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
KHUB 50_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình