Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 765/UBND-VXNV   Ngày ky´: 06/03/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Tết Ramưwan năm 2023 của đồng bào Chăm  
Tệp đính kèm:
DT2998-1677815875440-38742495.doc
DT2998-1677815875440-38742495(06.03.2023_09h17p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung