Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 197/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/02/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (lần hai).  
Tệp đính kèm:
DT2428-1645507871436-61878180_vominhtam-25-02-2022_14h40p25.doc
DT2428-1645507871436-61878180_vominhtam-25-02-2022_14h40p25(25.02.2022_14h55p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh