Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1983/KH-UBND   Ngày ky´: 11/05/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 19/4/2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT6864-1652237559267-39893395.docx
DT6864-1652237559267-39893395_converted(11.05.2022_19h32p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa