Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1143/KH-BCĐ   Ngày ky´: 28/03/2023  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 (Đề án 939)  
Tệp đính kèm:
DT4034-1679306246337-08574977_nguyennhungoc-21-03-2023_07h41p24.doc
DT4034-1679306246337-08574977_nguyennhungoc-21-03-2023_07h41p24(28.03.2023_14h14p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý