Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 460/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/04/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định cấp phát gạo học kỳ II năm học 2022-2023 (đợt 1) hỗ trợ cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT5072-1680687031934-09483616.doc
DT5072-1680687031934-09483616(06.04.2023_13h34p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh