Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3618/UBND-KTTH   Ngày ky´: 29/08/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT13932-1693193122874-44349114_nguyenthanhhao-29-08-2023_10h15p07.doc
DT13932-1693193122874-44349114_nguyenthanhhao-29-08-2023_10h15p07_converted(29.08.2023_13h56p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình