Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 956/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/06/2020  
  Trích yếu: V/v thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2020 tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 956_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh