Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 184/UBND-KTTH   Ngày ky´: 13/01/2021  
  Trích yếu: chấp thuận chủ trương tiếp tục duy trì hoạt động của Chốt liên ngành đặt tại Tiểu khu 204 lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam  
Tệp đính kèm:
Chap thuan chu truong tai TK 204 UBND tinh cv 19 snnptnt_lehuyen-12-01-2021_17h05p39.doc
Chap thuan chu truong tai TK 204 UBND tinh cv 19 snnptnt_lehuyen-12-01-2021_17h05p39(13.01.2021_13h01p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy