Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3153/UBND-KTTH   Ngày ky´: 04/09/2020  
  Trích yếu: V/v phối hợp khảo sát, thống nhất phương án tích hợp hệ thống thông tin Camera giám sát giao thông vào Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh (IOC)  
Tệp đính kèm:
CVUB 3153_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình