Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2279/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 26/06/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu triển khai Nghị định số 68/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP2279_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa