Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2381/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/12/2021  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT21244-1639990265684-98988340.doc
DT21244-1639990265684-98988340(22.12.2021_19h31p16)_signed.pdf
QUY CHE KEM THEO QD 2381(22.12.2021_19h35p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến