Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 792/KH-UBND   Ngày ky´: 28/02/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT2639-1645757300108-05257253.doc
DT2639-1645757300108-05257253(28.02.2022_15h57p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến