Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 116/QĐ-UBND   Ngày ky´: 03/02/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT1250-1675304095292-12692159.doc
DT1250-1675304095292-12692159_converted(03.02.2023_07h58p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn