Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1639/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/09/2020  
  Trích yếu: V/v giải quyết chế độ Bảo hiểm Y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo bảo Tổ, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 theo Quyết số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1639_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến