Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 29/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/01/2021  
  Trích yếu: V/v bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II đối với viên chức trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng.  
Tệp đính kèm:
QDCT 29_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý