Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1609/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/09/2020  
  Trích yếu: V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Xuân Vỹ.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1609_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý