Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5094/UBND-VXNV   Ngày ky´: 22/11/2022  
  Trích yếu: V/v quyết liệt đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19  
Tệp đính kèm:
DT18322-1669001449043-74441223.docx
DT18322-1669001449043-74441223_converted(21.11.2022_22h25p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc