Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2092/VPUB-TTPVHCC   Ngày ky´: 12/06/2020  
  Trích yếu: V.v đề nghị khẩn trương tham mưu Quyết định về công bố TTHC.  
Tệp đính kèm:
Cong van de nghi So GTVT tham muu QĐ công bo.doc
Cong van de nghi So GTVT tham muu QĐ công bo(12.06.2020_14h06p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh