Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1805/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/10/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1805_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh