Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 534/KH-UBND   Ngày ky´: 17/02/2023  
  Trích yếu: V/v Phát động thi đua về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT2101-1676533811635-46339917.doc
DT2101-1676533811635-46339917(17.02.2023_09h57p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc