Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 52/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/01/2021  
  Trích yếu: Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
QUYET DINH.docx
QUYET DINH_converted_signed12-01-2021-13-59-23(13.01.2021_07h57p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy