Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 986/KH-UBND   Ngày ky´: 10/03/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3406-1646896700902-53653093.doc
DT3406-1646896700902-53653093_converted(10.03.2022_20h42p47)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh