Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3192/KH-UBND   Ngày ky´: 21/07/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Mũi Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT10710-1657600120548-77463034.docx
DT10710-1657600120548-77463034_converted(21.07.2022_15h53p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh