Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3362/KH-UBND   Ngày ky´: 15/08/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13005-1692002089019-51745356.doc
DT13005-1692002089019-51745356_converted(14.08.2023_22h46p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung