Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 875/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt kinh phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện hạng mục Dự án tuyến đường vận hành phía Bắc hầm Núi Vung thuộc gói thầu số 5, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án  
Tệp đính kèm:
QDCT 875_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung