Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 19/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/04/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định mức chi phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT5725-1650354860939-02572087.doc
DT5725-1650354860939-02572087(20.04.2022_22h58p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến