Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 131/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/03/2023  
  Trích yếu: Về việc đính chính Điểm d khoản 1 Điều 2 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3977-1679285889611-00036331.doc
DT3977-1679285889611-00036331_converted(24.03.2023_07h20p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc