Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1308/UBND-VXNV   Ngày ky´: 06/04/2023  
  Trích yếu: V/v rà soát Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào 6 tháng cuối năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT5026-1680666081581-22682048.pdf
DT5026-1680666081657-38193305.pdf
DT5026-1680702239400-12838731.doc
DT5026-1680702239400-12838731(06.04.2023_13h27p35)_signed.pdf
317.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Mạnh Dũng