Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1271/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/09/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vũ (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT14150-1662904020358-67173964_lehuyen-12-09-2022_14h25p03.doc
DT14150-1662904020358-67173964_lehuyen-12-09-2022_14h25p03(12.09.2022_14h46p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh