Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 47/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/08/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT12697-1660570834358-56797585_nguyendinhtuan-16-08-2022_22h52p57.doc
DT12697-1660570834358-56797585_nguyendinhtuan-16-08-2022_22h52p57(18.08.2022_07h40p39)_signed.pdf
DT12697-1660570845450-29098468(18.08.2022_07h41p46)_signed.pdf
DT12697-1660570845472-40370270(18.08.2022_07h42p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh